TANIM
Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, 3- 6 mm. ’lik derzlerde kullanılan derz dolgusu harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

İç mekanlarda, yatayda ve düşeyde, granit, seramik, fayans, mermer, taş ve benzeri kaplama malzemelerinin 6 mm. genişliğe kadar olan derz aralarının doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA
Uygulama sırasında ortam sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. Direkt güneş, veya kuvvetli rüzgar altında uygulanmamalıdır. Fayans döşeme işlemi derz uygulamasından 48 saat önce tamamlanmış olmalıdır.

Ortalama 7,2-8 litre kadar su ile 20 kg.’lık Fixser Derz Dolgu Harcı, tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. Derz dolgu harcı 5 dakika dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde 1-2 dakika tekrar karıştırılır. Harç, sert kauçuk uçlu çekpas veya sert kauçuk tabanlı derzer yayma malası ile derz boşluklarına doldurulur. Boşlukların iyice doldurulabilmesi için, mala derzlere önce paralel sonra çapraz çekilmelidir. Harcın yüzey üzerindeki fazlalığı yumuşak uçlu bir spatula veya nemlendirilmiş sünger uçlu spatula ile sıyrılır. Ortam sıcaklığına göre 15-30 dakika beklendikten sonra nemli bir sünger ile silinerek, yüzeyde kalabilecek ince derz tabakası iyice temizlenmelidir. Yüzey düzgünleştirme ve temizleme işlemi, kuru bir bez yardımıyla derz dolgu harcı yaş iken yapılmalıdır.

UYARILAR
Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir. Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Ahşap kaplamalarda, metal kaplamalarda ve neme maruz yüzeylerde uygulanamaz. Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız. Solumayınız, göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz. Çimento esaslı malzeme olduğundan uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır. Ambalajlı ürün nemli ortamlarda saklanmamalıdır.

DEPOLAMA
Orjinal ambalajında en fazla 10 kat istif le, kuru ve nemsiz bir ortamda 8 ay süreyle saklanmalıdır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içerisinde tüketilmesi önerilir.

SAĞLIK ve EMNİYET

Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. Depolama ve uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

TOP