TANIM
İç –dış cephelerde tuğla, gaz beton, bims, briket duvar vb. yüzeylere uygulanabilen yapışma ve rahat uygulama olanağı sağlayan çimento esaslı el veya makine ile uygulanabilen sıvasıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Tuğla, gaz beton, bims, briket, brüt beton yüzeylerde, duvarlarda sıva amaçlı olarak kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama sırasında ortam sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
Direkt güneş veya kuvvetli rüzgar altında uygulanmamalıdır.

Fixtek sıva üzerine son kat macun uygulanarak duvar boyaya hazır hale gelir. Bu nedenle maliyeti çok daha yüksek olan alçı sıva yerine kullanılır. Tek kat uygulamalarda ince sıva işlevini sağlar. Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetli sağlam bir zemin oluşturur. İç ve dış cephelerde rutubete dayanıklıdır ve mekanlar nefes alır. Bu özelliği ile alçı sıvaya göre üstün bir avantajı vardır. Dış cephelerde rutubete ve suya dayanıklıdır.

Fixtek sıva, mikser ile karıştırılarak (8,5—9,5 Lt. su, 40 Kg. torba) yüzeye mala yardımıyla veya sıvamatik ile yüzeye püskürtülerek uygulanır. Düzgün bir sıva için özel alüminyum mastar profilleri kullanılmalıdır. Köşe kırılmalarını önlemek için köşe profilleri kullanılmalıdır. İki ano arasına yatay şeritler halinde uygulanan Fixtek Sıvası özel alüminyum mastar profilleri ile mastarlanır. Sıva yeterince sertleştiğinde (parmak ile basıldığında oyulmayacak şekle geldiğinde) yüzey tirfillenir. Nemli bir sünger ile yüzey tamamlanır.
Uygulama kalınlığı tek katta 1 cm ile 2,5 cm arasında yapılır. Kalınlık 2,5 cm’den fazla ise ikinci kat birinci katın prizini aldıktan sonra maksimum 2-2,5 cm kalınlığında uygulanır. Uygulamalarda katlar arasında beklenmesi gereken süre 24 saattir.

UYARILAR
Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir. Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
Ürünün dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 7 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır. Farklı malzeme birleşim yerlerinde ve hareket olabilecek noktalarda sıva f ilesi tavsiye edilir. Fixtek sıva üzerine yapılacak uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 15 gün beklenmelidir. Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.  Solumayınız, göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz. Çimento esaslı malzeme olduğundan uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır. Ambalajlı ürün nemli ortamlarda saklanmamalıdır.

TÜKETİM
14 kg/m² (1 cm kalınlık için)

DEPOLAMA
Orjinal ambalajında en fazla 10 kat istifle kuru ve nemsiz bir ortamda 8 ay süreyle saklanmalıdır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içerisinde tüketilmesi önerilir.

SAĞLIK ve EMNİYET

Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. Depolama ve uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 Görünüş

 Gri renkli ince toz

 Toz Yoğunluk

 1400 ± 100 kg/ m3

 Su Karışım Oranı

 8,5 – 9,5 lt. su / 40 kg. toz

 Uygulama Sıcaklığı

 +5 °C ile 35 °C arası

 Aderans Dayanımı

 > 0,1 N/mm²

 Kayma

 < 0,5 mm

 Basınç Dayanımı

 > 6 N /mm²

 Eğilme Dayanımı

 > 2 N/mm²

 Yaş Birim Ağırlığı

 1750 ± 100 kg/ m3

 Isı İletkenlik Katsayısı

 0,400 (W/mK – 23 °C)

 Kabuklaşma Süresi

 < 60 dk. 20 °C

 Raf Ömrü

 Kuru ortamda 8 ay

TOP