TANIM
Çimento esaslı, tek bileşenli, elyaflı, polimer takviyeli kalın/ince agregalı bir yüzey dolgu ve düzeltme harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Çimento sıvalı tavan, duvar ve zemin yüzeylerindeki geniş boşluk ve çatlakların doldurulmasında kullanılır. Özellikle brüt beton ve betonarme yapı elemanlarının yüzeylerinin tamirinde ve kalıp hatalarının giderilmesinde ince bir kat halinde uygulanır. Restorasyon işlemlerinde, seramik, granit ve doğal taş plaka ve benzeri kaplamaların altında temiz bir yüzey elde etmek için idealdir.

UYGULAMA
Uygulama sırasında ortam sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Direkt güneş veya kuvvetli rüzgar altında uygulanmamalıdır.

  • Uygulama kalınlığı: 2 cm.
  • Servise açılma süresi: yaklaşık 24 saat (+20°C).
  • Tam kürlenme süresi: 28 gün (+20°C)

25 kg.’lık Fixser Kalın/İnce Tamir Harcı 4,5-5,5 litre temiz suya boşaltılarak düşük devirli bir mikserle topaksız homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım uygulama öncesinde 5 dakika dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Harç, çelik mala ile beton yüzeye uygulanır. Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasında 3 saat beklenmeli ve bir sonraki katın uygulamasına geçilmeden önce yüzey mutlaka nemlendirilmelidir. En az 2 saat sonra yüzey perdahlanmalı ve çok düzgün yüzeyler için plastik mala veya nemli sünger kullanılmalıdır. Uygulamadan sonra 2-3 gün yüzey nemlendirilmelidir.

UYARILAR
Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir. Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız. Solumayınız, göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz. Çimento esaslı malzeme olduğundan uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır. Ambalajlı ürün nemli ortamlarda saklanmamalıdır.

TÜKETİM
1,6-1,8 kg /m² (1 mm kat kalınlığı için)

SAĞLIK ve EMNİYET

Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. Depolama ve uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 Görünüş

 Gri renkli ince toz

 Toz Yoğunluk 

 1550 ± 100 Kg./m³

 Su Karışım Oranı 

 4,5-5,5 lt. su / 25 kg. toz

 Kap Ömrü

 Yaklaşık 2 saat

 Uygulama Sıcaklığı

 +5 °C ile 35 °C arası

 Kullanıma Alma Süresi

 Duvarda 24 saat, yerde 48 saat sonra

 Eğilme Dayanımı

 > 4 N/mm²

 Basınç Dayanımı

 > 12 N/mm²

 Yapışma Mukavemeti

 > 0,5 N/mm²

 Raf Ömrü  Kuru ortamda 8 ay

TOP