TANIM
Çimento esaslı, yüksek değerlerde ilk ve son mukavemetler sağlayan, kendiliğinden yayılan, su geçirimsiz, rötresiz, yüksek mukavemetli tamir ve dolgu harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Makina ayaklarının ankrajında, erken yüksek mukavemet istenen tamirlerde, yüksek taşıma kapasiteli yataklamalarda ve taşıyıcı elemanlarının yataklanmasında, yol ve köprü bağlantılarında, trafik ışıkları, levhalar ve yol direkleri, köprü parapetleri ve emniyet demirlerinin sabitlenmesinde, kanalizasyon ve kanal plakalarının yerleştirilmesinde, bağlantı ve yatak çevrelerinin doldurulmasında, çelik yapıların inşaatında, beton ile çeliğin birleştiği yerlerde kullanır. Araç ve yaya trafiğine maruz kalan beton zeminlerin onarımında, rögar ve menhol kapaklarının yükseltilmesinde bordür ve kaldırım taşlarının sabitlenmesinde uygulanır. Yüksek basınç ve eğilme dayanım değerlerine kısa sürede ulaşır ve akışkandır.

UYGULAMA
Uygulama sırasında ortam sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Direkt güneş veya kuvvetli rüzgar altında uygulanmamalıdır.

  • Uygulama zamanı (pot life): yaklaşık 10-15 dk (sıcaklığa bağlı değişkenlik gösterir).
  • Uygulama kalınlığı: min 5 mm, max 40 mm
  • Servise açılma süresi: yaklaşık 6 saat (+20C)
  • Tam kürlenme süresi: 28 gün (+20°C)

25 kg’lık bir torba Fixser Rötresiz Grout Harcı ortalama 5-5,5 lt miktarında temiz su bulunan kaba yavaş yavaş dökülerek, düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 3-4 dk kadar karıştırılmalıdır. Sertleşmekte olan harca su ilave edilmemelidir. Akışkan yapıdaki grout önceden hazırlanmış bulunan kalıbın tek tarafından kesintisiz olarak dökülmelidi. Böylece karışım içerisine hava sıkışması engellenmelidir. Kalıbın içerisindeki tüm boşlukların dolmasını sağlamak için, ucu çengel haline getirilmiş çelik bir tel kullanarak yerleştirme yapılmalıdır. Vibratör kesinlikle kullanılmamalıdır.
Dış hava koşullarına açık geniş yüzeyler, güneş ışınları ve rüzgardan 48 saat süreyle telis bezi ile örtülerek korunmalıdır. Uygulama sonrası malzeme taze durumda iken aletler su ile temizlenmelidir. Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır. Uygulamadan sonra 2-3 gün yüzey nemlendirilmelidir.

UYARILAR
Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir. Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
Ahşap kaplamalarda, metal kaplamalarda ve neme maruz yüzeylerde uygulanamaz. Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız. Solumayınız, göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz. Çimento esaslı malzeme olduğundan uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır. Ambalajlı ürün nemli ortamlarda saklanmamalıdır.

TÜKETİM
1,7 kg /m² (1 mm kat kalınlığı için)

DEPOLAMA
Orjinal ambalajında en fazla 10 kat istifle kuru ve nemsiz bir ortamda 8 ay süreyle saklanmalıdır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içerisinde tüketilmesi önerilir.

SAĞLIK ve EMNİYET

Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. Depolama ve uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 Görünüş

 Gri renkli ince toz

 Toz Yoğunluk 

 1600 ± 100 Kg./m³

 Su Karışım Oranı 

 5 – 5,5 lt. su / 25 kg. toz

 Kap Ömrü

 Max. 15 dk.

 Kullanıma Alma Süresi

 6 saat sonra

 Yaş Birim Ağırlığı

 2000 ± 100 Kg./m³

 Yapışma Mukavemeti

 > 1,4 N/mm² (28 gün)

 Basınç Dayanımı

 > 40 N/mm² (28 gün)

 Eğilme Mukavemeti

 > 10 N/mm² (28 gün)

TOP